MY MENU

กระดาษฉาก

ป้องกันขอบ กันกระแทก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถส่งไปทั่วโลกโดยไม่จำเป็นต้องรมควันที่จำเป็นสำหรับวัสดุไม้
ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การขนส่งของคุณโดยการวางซ้อนพาเลทได้
เสริมความแข็งแรงให้สินค้าและลดการเสียหายระหว่างขนส่ง