MY MENU

กระดาษฉากแบบม้วน

กระดาษเข้ามุมกันกระแทกแบบวงกลม รูปแบบฟันปลาเพื่อการโค้งงอ ให้รับกับบรรจุภัณฑ์ที่มีทรงกลมกันกระแทกขอบด้านข้าง เสริมความแข็งแรงให้กับขอบกันกระแทกและป้องกันการเสียหายของสินค้า